Kontakt

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Tylżycka Potok” z siedzibą w Warszawie,

ul. Tylżycka 11/112 , 01-656 Warszawa


wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym

dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod nr.: KRS 0000175205.

REGON: 015580514
NIP: 525 228 00 59

Konto w PKO BP SA II o/Warszawa, nr 76 1020 1026 0000 1102 0017 8673

 

 

 

tel. 22 832 04 68
tel./fax 22 833 69 53


Godziny pracy biura Administracji Spółdzielni:

poniedziałek: 10.00 - 18.00,

od wtorku do piątku: 8.00 - 16.00.


Godziny przyjęć interesantów:

poniedziałek: od 12-ej do 18-ej,

wtorek, czwartek, piątek: od 8-ej do 12-ej, środa - dzień pracy wewnętrznej. 

 

Telefony zgłoszeniowe do konserwatorów instalacji wewnętrznych w razie usterek lub awarii (czynne całą dobę, 7 dni w tygodniu):

instalacje elektryczne   

0 501 103 641

instalacje wodno-kanaliz., gazowe, c.o. 

0 501 173 860

dźwigi (w dni powszednie, w godz. 8 - 16)

0 22 796 02 25

pogotowie dźwigowe   

0 22 834 39 77

domofony:         

0 605 324 811

antena zbiorcza:      

0 601 690 680

 

Telefony alarmowe:

Pogotowie ratunkowe

999

Straż pożarna    

998

Policja     

997

Straż miejska  

986

Pogotowie gazowe   (inst. zewnętrzne)

992

Pogotowie SPEC     (inst. zewnętrzne)

993

Pogotowie MPWiK    (inst. zewnętrzne) 

994

Pogotowie energet. (inst. zewnętrzne)

0 22 821 51 11  (lub 13)