Home

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Tylżycka Potok”

z siedzibą w Warszawie,


ul. Tylżycka 11/112 , 01-656 Warszawa

 

telefon: 22 832 04 68 
email:  sm@tylzyckapotok.pl

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa  „Tylżycka Potok”  Warszawa ul. Tylżycka 11/112,  ogłasza przetarg   nieograniczony

na modernizację 5 szt. rozdzielni głównych w budynkach wielorodzinnych przy ul. Tylżyckiej 1, Tylżyckiej 7 i Tylżyckiej 11 w Warszawie.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wykupienie  Istotnych Warunków  Zamówienia 

w cenie 30 zł, w siedzibie Zamawiającego  w godz. 10.00-14.00

Termin składania ofert :  do dnia  12.02.2020 r. do godz. 12.00

Telefon kontaktowy: Teresa Mielczarek  (22) 832-04-68 ;  516 122 158  

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Spółdzielnia Mieszkaniowa

Tylżycka Potok

ul. Tylżycka 11/112 , 01 - 656 Warszawa

tel : 22 832 - 04 - 68 ; fax : 22  833 - 69 - 53

e-mail : sm@tylzyckapotok.pl